Søknad om redusert foreldrebetaling

Det finnes to moderasjonsordninger for familier eller husholdninger med lav inntekt:

1. Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen

2. Gratis kjernetid

Søknad, med vedlagt dokumentasjon på husholdningens inntekt, sendes inn via elektronisk skjema:

Her finner du søknadsskjema for redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

1. Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen

Ingen husholdninger skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en barnehageplass. I praksis betyr dette at alle husholdninger med en samlet skattepliktig person- og kapitalinntekt under kr. 500 500, kan søke om redusert foreldrebetaling til kommunen.

Vedtak om reduksjon i oppholdsbetalingen krever en søknad fra foresatte. Det søkes for ett barnehageår av gangen.

Målet med ordningen er å legge til rette for at flere får mulighet til å benytte tilbud om barnehageplass gjennom å senke prisen for familier med lav inntekt. Foreldrebetalingen er også begrenset av maksimalprisen, som fra 1. januar 2017 er 2730 kroner per måned.

Det er kommunen der barnet er folkeregistrert som skal behandle søknader om reduksjon.

Foresatte må søke om redusert foreldrebetaling til Halsa kommune.

2. Gratis kjernetid

Alle 3-, 4- og 5-åringer som bor i husholdninger med lav inntekt, har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehagen per uke. Fra 1.august 2017 er inntektsgrensen satt til 450000 kroner. 

Gratis kjernetid gis det barnehageåret som starter det året barnet fyller 3 år, 4 år og 5 år.

Foresatte får ikke innvilget gratis kjernetid automatisk, men må søke til kommunen.
Retten til moderasjon inntrer fra oppstart av hvert barnehageår.
Innvilget søknad får virkning fra og med første hele måned etter søknadstidspunktet.

For å få redusert foreldrebetaling eller gratis kjernetid på grunn av lav inntekt må du sende inn søknadsskjema hvert barnehageår. 

Kontaktinformasjon

Anita Henden
Enhetsleder
E-post
Mobil 415 11 938

Åpningstider

Halsa rådhus

Kontortid:  08:00 - 15:30
Telefontid: 09:00 - 15:00

Postadresse

Halsa kommune
Rådhuset
Glåmsmyrvegen 23
6683 Vågland