Betalingssatser

Halsa kommune har vedtatt at foreldre med barn i barnehage ikke skal betalte mer enn vedtatt «makspris».

Maksprisen for opphold i barnehage for 2019 er kr. 2990 per måned og er vedtatt i Stortinget.

Maksprisen gjelder alle typer barnehager, uavhengig om de er offentlige eller private. 

Barnehagene kan kreve betaling for kost i tillegg til "maksprisen".
 

Betalingssatser
Tilbud Pris per måned Kost per måned
5 dager 2990 kr 381 kr
4 dager 2392 kr 304 kr
3 dager 1794 kr 228 kr
Halv plass 1495 kr 152 kr
2 dager 1196 kr 191 kr
1 enkeltdag 280 kr

Det betales for 11 måneder i året, juli er betalingsfri.

Søskenmoderasjon
Det blir gitt søskenmoderasjon med 30 % for barn nr. 2 og 50 % for barn nr. 3. Det barnet som har det dyreste tilbudet blir regnet som barn nr. 1.

Manglende betaling av barnehageplassen

Kommunen opplever enkelte ganger at foresatte er på etterskudd med betaling av barnehageplassen.

I vedtektene for barnehagene i Halsa står det:

«Om betalingsfristen blir overskredet med 2 måneder skal det sendes varsel om at barnet mister plassen sin, dersom restansen ikke blir betalt innen to uker. Skjer ikke betaling innen denne fristen, gjør enhetsleder vedtak om at barnet mister plassen.

Når kommunen registrerer manglende betaling for mer enn 2 måneder, gjør enhetsleder vedtak om at barnet mister barnehageplassen.

Tidligere fakturaer for opphold i barnehage må være betalt før et nytt barn i husholdningen blir tildelt barnehageplass.

Kontaktinformasjon

Anita Henden
Enhetsleder
E-post
Mobil 415 11 938

Åpningstider

Halsa rådhus

Kontortid:  08:00 - 15:30
Telefontid: 09:00 - 15:00

 

Adresse

Halsa kommune
Rådhuset
Glåmsmyrvegen 23
6683 Vågland