Betalingssatser

Halsa kommune har vedtatt at foreldre med barn i barnehage ikke skal betalte mer enn vedtatt «makspris».

Maksprisen for 2018 er kr. 2910 per måned, totalt 32010 kroner per år, og er vedtatt av Stortinget.

Maksprisen gjelder alle typer barnehager, uavhengig om de er offentlige eller private. 

Barnehagene kan kreve betaling for kost i tillegg til "maksprisen".
 

Betalingssatser
Tilbud Pris per måned Kost per måned
5 dager 2910 kr 381 kr
4 dager 2328 kr 304 kr
3 dager 1746 kr 228 kr
Halv plass 1455 kr 152 kr
2 dager 1164 kr 191 kr
1 enkeltdag 280 kr


Det betales for 11 måneder i året, juli er betalingsfri.

Søskenmoderasjon
Det blir gitt søskenmoderasjon med 30 % for barn nr. 2 og 50 % for barn nr. 3. Det barnet som har det dyreste tilbudet blir regnet som barn nr. 1.

Manglende betaling av barnehageplassen

Kommunen opplever enkelte ganger at foresatte er på etterskudd med betaling av barnehageplassen.

I vedtektene for barnehagene i Halsa står det:

«Om betalingsfristen blir overskredet med 2 måneder skal det sendes varsel om at barnet mister plassen sin, dersom restansen ikke blir betalt innen to uker. Skjer ikke betaling innen denne fristen, gjør enhetsleder vedtak om at barnet mister plassen.

Når kommunen registrerer manglende betaling for mer enn 2 måneder, gjør enhetsleder vedtak om at barnet mister barnehageplassen.

Tidligere fakturaer for opphold i barnehage må være betalt før et nytt barn i husholdningen blir tildelt barnehageplass.