Valsøyfjord barnehage

Valsøyfjord barnehage ligger fint til i Hjeldnes boligfelt på Enge.

Barnehagen har et flott opparbeidet uteområde, med både skog, fjære og ballbinge i umiddelbar nærhet. I nærmiljøet finnes gardsbruk, mekanisk bedrift, båtbyggeri, museum og butikk. For å besøke bibliotek, idrettshall, skole, sykehjem/aldershjem o. l. er barnehagen avhengig av transport.


Barnehagens åpningstid:
Daglig åpningstid tilpasses foreldregruppa, men maks. åpningstid er fra kl. 07:00 til kl. 16:30.

Organisering:
Barnehagen har ca. 25 barn i alderen 0- 6 år.
I personalgruppa finner vi styrer, pedagogiske leder, barne- og ungdomsarbeidere og assistenter.

Målsetting:
Vi ønsker å spille på lag med barnet, lytte til det og ta dets ønsker, behov og meninger på alvor.
Dette for å skape en vinn – vinn situasjon der vi lærer av hverandre.

 

Klikk for stort bildeTur i fjæraKlikk for stort bildePå utelekeplasenKlikk for stort bildeLesestund

Kontaktinformasjon

Valsøyfjord Barnehage
Telefon 907 04 657
Mobil 907 55 983
Margit Botten
Styrer Valsøyfjord barnehage
E-post
Mobil 907 42 278
Anita Henden
Enhetsleder
E-post
Mobil 415 11 938

Åpningstider

Klokken 07:00 til 16:30.

Adresse

Valsøyfjord barnehage
Arntrøvegen 19
6687 Valsøyfjord