Liabø barnehage


 

Liabø barnehage ligger like nedenfor rådhuset på Liabø. Barnehagen har både skog, mark og fjære i nærområdet sitt, og vi ligger i gangavstand til idrettshall, gardsbruk, bibliotek, butikker, kafé, sykehjem, eldreboliger m. m.

Barnehagens åpningstid:
Daglig åpningstid tilpasses foreldregruppa, men maks. åpningstid er fra kl. 07:00 til kl. 16:30.

Organisering:
Barnehagen har ca. 30 barn i alderen 0- 6 år.
I personalgruppa finner vi styrer, pedagogiske ledere,spesialpedagog, barne- og ungdomsarbeidere og assistenter.

Liabø barnehager har 2 avdelinger: Røsslyng (0-3 år) og Maurtua (3-6 år).

Målsetting:
Vi ønsker at barnehagen skal være preget av trygghet, omsorg og opplevelsen av å bli sett.
Voksne og barn vil sammen skape trivsel, glede, samhørighet og gjensidig respekt i barnehagen, gjennom omsorg, lek og samspill.

En liten gledesspreder Vennskap På tur

Kontaktinformasjon

Liabø barnehage
Telefon 906 78 495
Mobil 906 33 629
Siv Janne Rodal
Styrer Liabø barnehage
E-post
Mobil 402 17 276
Anita Henden
Enhetsleder
E-post
Mobil 415 11 938

Åpningstider

Klokken 07:00 til 16:30.

Adresse

Liabø barnehage
Trøavegen 18
6683 Vågland