Liabø barnehage


 

Liabø barnehage ligger like nedenfor rådhuset på Liabø. Barnehagen har både skog, mark og fjære i nærområdet sitt, og vi ligger i gangavstand til idrettshall, gardsbruk, bibliotek, butikker, kafé, sykehjem, eldreboliger m. m.

Barnehagens åpningstid:
Daglig åpningstid tilpasses foreldregruppa, men maks. åpningstid er fra kl. 07:00 til kl. 16:30.

Organisering:
Barnehagen har ca. 30 barn i alderen 0- 6 år.
I personalgruppa finner vi styrer, pedagogiske ledere,spesialpedagog, barne- og ungdomsarbeidere og assistenter.

Liabø barnehager har 2 avdelinger: Røsslyng (0-3 år) og Maurtua (3-6 år).

Målsetting:
Vi ønsker at barnehagen skal være preget av trygghet, omsorg og opplevelsen av å bli sett.
Voksne og barn vil sammen skape trivsel, glede, samhørighet og gjensidig respekt i barnehagen, gjennom omsorg, lek og samspill.

Klikk for stort bildeEn liten gledessprederKlikk for stort bildeVennskapKlikk for stort bildePå tur

Kontaktinformasjon

Liabø barnehage
Telefon 906 78 495
Mobil 906 33 629
Siv Janne Rodal
Styrer Liabø barnehage
E-post
Mobil 402 17 276
Anita Henden
Enhetsleder
E-post
Mobil 415 11 938

Åpningstider

Klokken 07:00 til 16:30.

Adresse

Liabø barnehage
Trøavegen 18
6683 Vågland