Halsanaustan barnehage

Halsanaustan barnehage er en èn-avdelings barnehage med barn i alderen 1-6 år.
 

Høsten 2013 flyttet barnehagen inn i nyrenoverte lokaler på Stornaustet, tidligere Halsa barne- og ungdomsskole.

I barnehagens nærområde finnes butikk, kiosk, ferge, fotballbane, skog, gårdsbruk m.m.
Halsanaustan barnehage har også sin egen lille "skog" rett over gjerdet for barnehagens uteområde.

Barnehagens åpningstid:
Daglig åpningstid tilpasses foreldregruppa, men maks. åpningstid er fra klokken 07:00 til klokken 16:30.

Organisering:
Barnehagen har ca. 20 barn i alderen 0- 6 år.
I personalgruppa finner vi styrer, pedagogiske ledere, barne- og ungdomsarbeidere og assistenter.

Målsetting:
Vi ønsker at barna skal medvirke i sin egen hverdag, der tid og rom for lek er den viktigste faktoren for barns utvikling og læring.

Personalet skal være kvalitetsbevisst og se hvert enkelt barn og deres behov.

Klikk for stort bildeHalsanaustan barnehageKlikk for stort bildeUteområdet på Halsanaustan barnehage

Kontaktinformasjon

Halsanaustan barnehage
Mobil 907 14 924
Wenche Romfo Løvik
Styrer
E-post
Mobil 907 19 103
Anita Henden
Enhetsleder
E-post
Mobil 415 11 938

Åpningstider

Klokken 07:00 til 16:30.

Adresse

Halsanaustan barnehage
Landvegen 72
6680 Halsanaustan