Søknad om barnehageplass

Når du skal søke om barnehageplass i Halsa kommune må du søke elektronisk. 

Du sender inn søknad om barnehageplass gjennom foreldreportalen i Visma Flyt Barnehage.

Du logger deg inn med elektronisk ID via ID-porten
 

 Søknad om barnehageplass 

 

 

 

Barn i alderen 0 - 6 år, bosatt i Halsa kommune, har rett til barnehageplass. Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av nov det året det blir søkt om barnehageplass. Hvis barnet er under 1 år, kan det få tilbud om plass dersom det er ledig kapasitet i barnehagene.

Halsa har tre kommunale barnehager dere kan søke plass ved:

Barnehagene skal, i samarbeid og forståelse med hjemmet, ivareta barnets behov for omsorg og lek, fremme læring og danning som gir grunnlag for allsidig utvikling. Det skal tas hensyn til:

 • barnets alder
 • barnets funksjonsnivå
 • kjønn
 • sosial, etnisk og kulturell bakgrunn


Disse gis prioritet

 • barn med nedsatt funksjonsevne
 • barn som det er fattet vedtak om etter Lov om barnevernstjenester
 • 5-åringer, siste år før skolestart
 • minoritetsspråklige barn
 • barn til enslige forsørgere som er i arbeid eller utdanning
 • søsken prioriteres
 • barn der begge foresatte er i arbeid eller utdanning
 • barn som ikke har lekekamerater i nærmiljøet
 • På like vilkår prioriteres helplass foran delte plasser


Krav til søker

Når du skal fylle ut søknadsskjemaet må du ha fødselsnummer (11 siffer) både for barnet og foresatte for hånden.

Når du har sendt inn søknaden, vil du få et referansenummer. Husk å ta vare på dette!
Referansenummeret er et bevis på at du har sendt inn søknadsskjemaet.
Du vil også motta en bekreftelse på innsendt søknad på e-post.

 

Søknadsfrist

Søknadsfristen for hovedopptak i barnehage er 15. februar. Dette kunngjøres hvert år i januar.
Barnehageåret strekker seg fra 15. august det ene året til og med 14. august påfølgende år.

Halsa kommune gjennomfører et samordnet opptak i mars hvert år.
Opptaket blir foretatt administrativt av enhetsleder for barnehagene i samarbeid med barnehagestyrerne. Dette skal sikre likebehandling av alle søknadene.

Halsa kommune praktiserer også løpende opptak av barn i løpet av barnehageåret hvis barnehagene har ledig kapasitet.

Den som ønsker hjelp til utfylling av skjemaet, kan kontakte enhetsleder barnehagene som sitter på rådhuset.

Kontaktinformasjon

Halsa kommune
Servicekontoret
E-post
Telefon 71 55 96 00
Anita Henden
Enhetsleder
E-post
Mobil 415 11 938

Åpningstider

Halsa rådhus

Kontortid:  08:00 - 15:30
Telefontid: 09:00 - 15:00

 

Adresse

Halsa kommune
Rådhuset
Glåmsmyrvegen 23
6683 Vågland