Prosjekt VirVelVinn

Halsa kommune har mottatt tilskudd til nyskapende integreringsarbeid (PDF, 262 kB) fra Møre og Romsdal Fylkeskommune.
 

Prosjektperiode: 2017-2019
Prosjektleder: Tove Karin Halse Lervik
Prosjektgruppe: 3 representanter fra bosatte flyktninger, Helga Hjorthol Grønset fra flyktningetjenesten, Mari Westad fra næringsforeningen, Juanita Møkkelgård fra frivilligheten, 1 representant for Halsa ungdomsråd og Ragnhild Godal Tunheim - leder for næring og kultur i Halsa kommune.

Prosjektet inneholder 6 konkrete tiltak:

  • Modell 1 - Matchprogram
  • Modell 2 - Testbedrift
  • Modell 3 - Jobbmatch
  • Modell 4 - Testforening
  • Modell 5 - "Hjem på te"
  • Leasing av "VirVelVinn"-bilen

Her kan du lese prosjektbeskrivelsen og mer om disse tiltakene. (PDF, 327 kB)

Prosjektleder Tove Karin Halse Lervik er også daglig leder for Halsa Frivilligsentral.
Vi forteller gjerne om prosjektet, ta kontakt med oss!

Kontaktinformasjon

Tove Karin Halse Lervik
Frivilligkoordinator
E-post
Mobil 902 42 585
Ragnhild Godal (permisjon)
Leder kultur og næring
E-post
Mobil 918 06 446