Introduksjonsprogram

Flyktninger og familiegjenforente som har behov for grunnleggende kvalifisering, deltar i introduksjonprogram i kommunen de er bosatt i. Målet er å lære norsk og komme raskt ut i arbeid eller vanlig utdanning.

Hvem kan få tilbudet?

Flyktninger som bosettes i Halsa kommune etter avtale med Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet (IMDi) har rett og plikt til å delta i introduksjonsprogrammet.

Flyktninger mellom 18 og 55 år har rett og plikt til å delta på introduksjonsprogrammet når de er bosatt i kommunen. Introduksjonsprogrammet er et fulltids-, helårlig program som går over to år. 

Hvis du bosetter deg uten at dette er avtalt med kommunen, mister du retten til å delta i introduksjonsprogrammet og får ikke introduksjonsstønad.

Hvordan få tilbudet?

Alle som blir bosatt i Halsa får særskilt oppfølging av en programrådgiver ved Integrering- og voksenopplæring.  Programrådgiveren gir råd og veiledning i prosessen med å søke og delta i introduksjonsprogrammet.
 

Hva tilbyr vi?

Gjennom dette programmet vil du lære norsk og få kunnskap om det norske samfunnet.
Du vil også få muligheten til å prøve deg i det lokale arbeidslivet.
Målet er at du skal kunne forsørge deg selv i Norge med egen inntekt. Introduksjonsprogrammet er det viktigste verktøyet vi har for det. Gjennom deltakelse i programmet skal du kunne tilegne deg nok kunnskap og kompetanse til å kunne jobbe i Norge, eller være kvalifisert til å søke vanlig utdanning.

Husk - dette krever mye innsats av deg selv. Norsk er den viktigste nøkkelen for et godt liv i Norge.

Du får:

  • Din egen individuelle plan for programmet. (IP)
  • Jevnlige samtaler med programrådgiver.
  • Tett oppfølging.
  • Teoretisk og praktisk opplæring i norsk språk og samfunn.
  • Når du er klar: Informasjon og veiledning til å starte vanlig utdanning eller søke arbeid.
  • Økonomisk støtte tilsvarende to ganger Folketrygdens grunnbeløp.
  • Personer under 25 år får en ytelse tilsvarende 2/3 av dette beløpet.

Programmet er på heltid med 37,5 time i uka. Det er 5 uker ferie i året.

Programmet varer vanligvis i to år. Du kan søke om forlenget program, til totalt tre år. Send skriftlig søknad på e-post til helga.hjorthol.gronset@halsa.kommune.no

Brosjyrer om introduksjonsprogrammet:

Norsk

Arabisk

Somalisk

Tigrinja

Engelsk

Les mer :  Lov om introduksjonsordning

Vil du vite mer om introduksjonsprogrammet?

Kontaktinformasjon

Hildur Hestnes
Næring og kultur
E-post
Mobil 913 06 458
Helga Hjorthol Grønset
Flyktningekonsulent
E-post
Mobil 951 75 785

Åpningstider

Halsa rådhus

Kontortid:  08:00 - 15:30
Telefontid: 09:00 - 15:00

 

Adresse

Halsa kommune
Rådhuset
Glåmsmyrvegen 23
6683 Vågland