Offentlige helligdager

Norske helligdager i 2019 og 2020

Listen gir en oversikt over dager som regnes som helligdager i Norge. De fleste butikker og offentlige kontorer er stengt på helligdager. Mange attraksjoner holder også stengt.

 
 

Helligdager

Dato 
2019
Dato 
2020

Nyttårsdag, 1. januar
 

1.1.       1.1. 

Påske:

 

 

Palmesøndag 14.4. 5.4.
Skjærtorsdag 18.4. 9.4.
Langfredag 19.4. 10.4.
1. påskedag 21.4. 12.4.
2. påskedag
 
22.4. 13.4.
Arbeidernes internasjonale dag, 1. mai   
 
1.5.  1.5. 
Grunnlovsdagen, 17. mai
 
17.5.  17.5. 
Kristi himmelfartsdag   
 
30.5. 21.5.

1. pinsedag 

9.6. 31.5.
2. pinsedag 
 
10.6. 1.6.
1. juledag, 25. desember 25.12.  25.12. 
2. juledag, 26. desember 26.12.    26.12.