Varsling ved viltpåkjørsel/skadet vilt

Ved viltpåkjørsel gjør du følgende:

  • Ta straks på deg refleksvest/markeringsvest
  • Få oversikt over eventuelle skadde personer, gi førstehjelp/kontakt 113 dersom akutt hjelp er nødvendig
  • Ring politiet på 02800 – følg instruksene fra politiet
  • Ligger dyret i vegbanen sett ut varseltrekant
  • Merk stedet med viltbånd, plastpose eller lignende
  • Hvis mulig merk/vis også fluktretning om dyret løp fra stedet.
  • Dette letter muligheten for sporhund å finne stedet
  • Følg aldri etter et skadd dyr selv. Det kan både være farlig og vanskeliggjøre ettersøkshundens arbeid.

 

Viltforvaltningen i kommunen har ansvar for håndtering av skadd vilt f. eks trafikkskadd vilt og ved andre årsaker innenfor kommunens grenser. Ordningen gjelder i hovedsak større vilt som hjort, rådyr og elg. Mattilsynet har ansvar etter dyrevelferdsloven.

Ha alltid viltbånd i bilen. I Halsa kan du få dette hos Servicekontoret, og hos viltansvarlig kommunen.

Kontaktinformasjon

Halsa kommune
Servicekontoret
E-post
Telefon 71 55 96 00
Erlend Snøfugl
Skogbrukssjef
E-post
Mobil 952 35 408

Åpningstider

Halsa rådhus

Kontortid:  08:00 - 15:30
Telefontid: 09:00 - 15:00

Postadresse

Halsa kommune
Rådhuset
Glåmsmyrvegen 23
6683 Vågland