Varsling ved viltpåkjørsel/skadet vilt

 

Om uhellet er ute og du har kjørt på vilt, har du plikt til å melde i fra.

Ved viltpåkjørsel gjør du følgende:

  • Ta straks på deg refleksvest/markeringsvest'

  • Få oversikt over eventuelle skadde personer, gi førstehjelp/kontakt 113 dersom akutt hjelp er nødvendig

  • Ring politiet på telefon 02800 – følg instruksene fra politiet

  • Ligger dyret i vegbanen sett ut varseltrekant

  • Merk stedet med viltbånd, plastpose eller lignende

  • Hvis mulig merk/vis også fluktretning om dyret løp fra stedet.

  • Dette letter muligheten for sporhund å finne stedet

  • Følg aldri etter et skadd dyr selv. Det kan både være farlig og vanskeliggjøre ettersøkshundens arbeid.

Viltforvaltningen i kommunen har ansvar for håndtering av skadd vilt f. eks trafikkskadd vilt og ved andre årsaker innenfor kommunens grenser. Ordningen gjelder i hovedsak større vilt som hjort, rådyr og elg. Mattilsynet har ansvar etter dyrevelferdsloven.

Ha alltid viltbånd i bilen. I Halsa kan du få dette hos Servicekontoret, og hos viltansvarlig i kommunen.

Plikter ved trafikkuhell

Det er ikke straffbart å kjøre på vilt, men det er straffbart å ikke melde i fra.

Lov om vegtrafikk §12: "Enhver som er i nærheten skal straks delta i tiltak som uhellet gir grunn til ved skade på person eller dyr".

Kontaktinformasjon

Halsa kommune
Servicekontoret
E-post
Telefon 71 55 96 00
Erlend Snøfugl
Skogbrukssjef
E-post
Mobil 952 35 408

Åpningstider

Halsa rådhus

Kontortid:  08:00 - 15:30
Telefontid: 09:00 - 15:00

 

Adresse

Halsa kommune
Rådhuset
Glåmsmyrvegen 23
6683 Vågland