Skadedyr

Rotteplage

Kommunen ved miljøvernleder ønsker å ta imot meldinger dersom større rotteplager skulle oppstå ulike steder i kommunen. Dette er viktig for å få oversikt, og for best mulig kunne drive generell bekjempelse. 

Kommunen går ikke inn i private eiendommer og hager. For privatpersoner anbefaler vi å ta kontakt med bedrifter som har godkjenning for å drive skadedyr­bekjempelse.

Villkatter finnes ikke !

Kommunen har mange henvendelser vedrørende påståtte herreløse/forvillende katter.  Det mange kaller villkatter har alle sitt opphav i en eid tamkatt som av en eller annen grunn har forlatt, eller som er blitt forlatt av sine eiere.  Men det er fortsatt slik at katteopphavets eier har eiendomsretten, med tilhørende rettigheter og plikter.