Radon

Radon er en radioaktiv edelgass som finnes naturlig, men i varierende konsentrasjoner i bergarter og mineraler. Både jordluft og grunnvann kan inneholde radon.

I utette kjellere vil gassen derfor lett sive inn. Bygningers tekniske egenskaper er derfor med på å bestemme om innelufta blir radioaktiv. Vitenskapelige studier viser at det er en klar sammenheng mellom konsentrasjon/eksponeringstid av radongass og lungekreft.

Radon verken smaker eller lukter, og gassen er fargeløs. Det er derfor umulig å vite om det er for høye radonkonsentrasjoner i en bolig uten at det gjennomføres måling.

Nye bygningsforskrifter har som mål å få ned radonnivået i inneluft med påfølgende redusert fare for kreftsykdom.

Radonmålinger i Halsa