Nedgravde oljetanker

Her kan du finne informasjon om ditt ansvar som en eier av en nedgravde oljetank angående meldeplikt, tilstandkontroller og fjerning. 

Oljetanken din kan forurense miljøet. Halsa kommune vil ha regelmessige kontroller på nedgravde oljetanker, men dette er også ditt ansvar som eier.

Hvis du har en oljetank på eiendommen, er du (som grunneier) ansvarlig for tanken og her finner du en sjekkliste over hva som er ditt ansvar:

  • Tilstandskontroll for å sikre at oljetanken til enhver tid er i god stand, dette må gjøres av foretak/kontrollører.
  • Kontrollen skal dokumenteres skriftlig til kommunen.
  • Er oljetanken ikke i god eller trygg nok stand, skal den enten tas ut av bruk eller utbedres.
  • Etter utbedring må det gjennomføres en ny tilstandskontroll.

Ved installasjon av ny tank må Halsa kommune kontaktes på forhånd med opplysninger om; tankens størrelse, type, alder samt angivelse for plassering av tanken.

Hvor ofte skal den kontrolleres?

Ståltanker: Første kontroll etter 15 år, deretter en gjentagende tilstandskontroll hvert 5 år.

Gup-tank: Skal gjennomføres en trykktesting 2 år etter tanken ble nedgravd. Første kontroll etter 30 år. Deretter gjentagende tilstandskontroll fastsatt av kontrollør eller hvert 5 år.

Rekondisjonert tank: Første kontroll etter 10 år, deretter gjentagende tilstandskontroller hvert 5 år.

Nedgravde oljetanker som midlertidig tas ut av bruk, skal tømmes for olje og sikres slik at tilfeldig påfylling ikke kan forekomme.

Tanker som permanent tas ut av bruk, skal tømmes og graves opp.

Dispensasjon

Kommunen kan i noen tilfeller gi tillatelse til at tanker som permanent tas ut av bruk kan bli liggende. Dette gjelder spesielt i tilfeller hvor tilkomsten til tanken er vanskelig, en slik tillatelse kan søkes om hos kommunen.

Tanker som er gitt tillatelse til å bli liggende av kommunen skal rengjøres først før de eventuelt kan fylles med sand eller grus. Påfyllingsanordningen skal fjernes eller sikres slik at utilsiktet påfylling eller forsøk på påfylling forhindres.

For oljetanker større enn 3200 liter skal fjernes.

Søknadskjema

Digitalt skjema for nedgravd oljetank (kontroll, tømming eller fjerning og dispensasjon).

Vedlikeholdspersonell

Foretak / kontrollør som ønsker å drive med tilstandskontroll må ha gjennomgått en grundig opplæring innen tankrengjøring, tilstandskontroll og rekondisjonering, samt ha relevant yrkeserfaring.