Sjenerende lukt

Lukt i seg selv er vanligvis ikke farlig, men ubehagelig lukt over tid kan forstås som en stressfaktor som kan redusere trivsel og dermed indirekte gå utover helsen.Forurensningsforskriften krever ikke at luktbelastning hos nærmeste nabo ikke skal inntreffe. Det er likevel et mål om at lukt ikke skal medføre stress og oppleves som årsak til redusert trivsel.

Virksomheter som må forventes å medføre luktutslipp må søke om tillatelse etter forurensningsloven. Det er en forutsetning at virksomheten må gjøre et grundig forarbeid, slik at den på et tidlig tidspunkt blir klar over utfordringene ved å redusere luktutslipp.

 

Kilde: Veileder TA3019 2013: Reguleringer av luktutslipp i tillatelser etter forurensningsloven.