Brenning av avfall

Brenning av avfall er ulovlig og medfører forurensing av luft, jordsmonn og grunnvann. Røyken av avfallsbrenning er til stor sjenanse og spesielt en plage for personer som lider av astma og luftveissykdommer. Det er bare ubehandlet trevirke som er tillatt å brenne.

Alt avfall leveres til miljøstasjonen på Liabø

Kontaktinformasjon

Halsa kommune
Servicekontoret
E-post
Telefon 71 55 96 00
Lars Wiik
avdelingsingeniør
E-post
Mobil 906 62 988

Åpningstider

Halsa rådhus

Kontortid:  08:00 - 15:30
Telefontid: 09:00 - 15:00

 

Adresse

Halsa kommune
Rådhuset
Glåmsmyrvegen 23
6683 Vågland