Servering

Når trenger du serveringsbevilling?

Planlegger du å starte et sted hvor det serveres mat eller drikke, må du ha serveringsbevilling. I noen få tilfeller trenger du ikke serveringsbevilling.

Hvordan få serveringsbevilling?

  • Daglig leder ved stedet må ha bestått etablererprøven for å kunne søke om serveringsbevilling. Bevillingen gis til selskapet som eier stedet.
  • Serveringsloven stiller krav om uklanderlig vandel.
  • I noen tilfeller trenger vi en plantegning over serveringsarealet og en finansieringsplan. Da tar vi kontakt med deg.
  • Hvis det er et eierskifte må du søke om egen serveringsbevilling senest 30 dager etter at du inngikk avtale om overdragelse


Hvordan søke om serveringsbevilling?

Klikk på lenken lengre ned på denne siden. Logg inn via ID-porten for å opprette søknaden. Du må være styreleder, daglig leder eller ha fått tildelt rollen «kommunale tjenester» i Altinn for å kunne representere selskapet.

Du må oppgi om du skal starte et nytt sted som ikke har bevilling eller om du skal overta og drive et eksisterende sted. Hvis du krysser av for at du skal starte et nytt sted må du legge inn alle opplysningene selv.

Serveringsloven sier at en søknad om serveringsbevilling skal behandles innen 60 dager, hvis ikke sakens kompleksitet tilsier noe annet.

Det kan for eksempel være at høringsinstansene (politiet og skatte- og avgiftsmyndighetene) har bemerkninger til søknaden. Da vil behandlingstiden bli lengre.

Saksbehandlingstiden på 60 dager regnes fra når den som søker har levert all nødvendig dokumentasjon.

Her søker du om serveringsbevilling