Serverings- og/eller skjenkebevilling

Alkoholloven har ingen tidsfrister for hvor raskt en søknad om skjenkebevilling skal behandles. Mange søker både om serverings- og skjenkebevilling, og ønsker et samlet vedtak. Når vi sier at saksbehandlingstiden i skjenkesaker kan ta inntil 60 dager, tar vi høyde for at høringsinstansene kan ha bemerkninger og at vi gir søker anledning til å gi oss tilbakemelding på slike bemerkninger.

Høringsinstansene trenger tid på å behandle saken. Du kan bidra til raskere saksbehandlingstid ved å levere all nødvendig dokumentasjon sammen med søknaden. Hvis vi må etterspørre dokumentasjon, blir saksbehandlingstiden lengre.

Slik søker du om serverings- og/eller skjenkebevilling:

Søknadsskjema serverings- og/eller skjenkebevilling

Kontaktinformasjon

Halsa kommune
Servicekontoret
E-post
Telefon 71 55 96 00
Bente Normann Løvik
informasjonssjef
E-post
Mobil 478 87 220

Åpningstider

Halsa rådhus

Kontortid:  08:00 - 15:30
Telefontid: 09:00 - 15:00

 

Adresse

Halsa kommune
Rådhuset
Glåmsmyrvegen 23
6683 Vågland