Sommerjobb for ungdom

Ordningen "Sommerjobb for ungdom" er et tilskudd til bedrifter og organisasjoner som tar inn ungdom i sommerjobb etter disse kriteriene:

 

Alle bedrifter som tar inn ungdom med adresse Halsa i alderen 15 til 17 år i sommerjobb, gis et tilskudd på kr. 60 per time, maks kr. 8.000 per ungdom. Det kan kun gis tilskudd for ungdom som bedriften ikke har søkt om tilskudd på tidligere:

Frist for å delta i ordningen:

De som vil være med i ordningen, må melde dette inn til Halsa kommune innen:  

  • 15. juni hvert år

Ungdom tar direkte kontakt med bedrifter/ bedrifter rekrutterer selv, og det er bedriften som kontakter kommunen for å melde inn ønske  om å delta i ordningen innen fristen

Bedrifter som ønsker å delta i ordninger, søker gjennom:  

ELEKTRONISK SØKNADSSKJEMA FOR BEDRIFTER OG ORGANISASJONER - SOMMERJOBB FOR UNGDOM

Kontaktinformasjon

Halsa kommune
Servicekontoret
E-post
Telefon 71 55 96 00
Ragnhild Godal (permisjon)
Leder kultur og næring
E-post
Mobil 918 06 446

Åpningstider

Halsa rådhus

Kontortid:  08:00 - 15:30
Telefontid: 09:00 - 15:00

 

Adresse

Halsa kommune
Rådhuset
Glåmsmyrvegen 23
6683 Vågland