Næringsretta integrering

Halsa kommune mottok sommer 2017 tilskudd fra Møre og Romsdal Fylkeskommune gjennom utlysingen "Nyskapande integreringsarbeid" til det 3-årige integreringsprosjektet "VirVelVInn".

2 av 6 tiltak i prosjektet er spesielt retta mot integrering i arbeidslivet. Tiltakene kommer i tillegg til ordninger i NAV og flyktningetjenesten.

  1. Bedriftstilskuddet "VirVelVInn-jobb": Her kan bedrifter motta kr 100 per time og inntil kr 20 000 per bosatt flyktning som tas inn i jobb. Det må søkes til Halsa kommune i forkant av arbeidsforholdet Beløpet utbetales i etterkant og på bakgrunn av lønnsslipper. Vi har mål om 0 arbeidsledighet for arbeidsføre flyktninger bosatt i Halsa.

    ELEKTRONISK SØKNADSSKJEMA FOR BEDRIFTSTILSKUDDET "JOBBMATCH"
     
  2. Test-bedrift: Halsa næringsforening og Halsa kommune skal sammen tilby kurs etter modell av ungdomsbedriftmetoden for å  skape lettere forståelse for og lavere terskel til å starte egen bedrift i Norge.
     

Prosjektet har i alt 6 konkrete tiltak, de finner du beskrevet her (PDF, 327 kB)
Her kan du se tilsagnsbrevet fra fylkeskommunen (PDF, 262 kB)

__________________________________________

PROSJEKTORGANISERING

Klikk for stort bildeProsjektleder
: Halsa Frivilligsentral, ved Tove Karin Halse Lervik
Prosjektansvarlig: Halsa kommune, ved Ragnhild Godal Tunheim
Prosjektgruppe: Halsa Næringsforening ved Mari Westad, Halsa ungdomsråd ved Elisabeth K. Glåmen, styreleder Halsa Frivilligsentral - Solvår Skogen Sæterbø, flyktningetjenesten ved Hildur Hestnes og Helga Hjorthol, samt tre bosatte flyktninger i Halsa, prosjektleder og prosjektansvarlig.

Prosjektgruppa har møter ca. en gang per måned.

Kontaktinformasjon

Ragnhild Godal (permisjon)
Leder kultur og næring
E-post
Mobil 918 06 446
Tove Karin Halse Lervik
Frivilligkoordinator
E-post
Mobil 902 42 585

Åpningstider

Halsa rådhus

Kontortid:  08:00 - 15:30
Telefontid: 09:00 - 15:00

 

Adresse

Halsa kommune
Rådhuset
Glåmsmyrvegen 23
6683 Vågland