Næringsfond

Halsa kommune disponerer et næringsfond øremerket for lokal utvikling. Fondet fornyes hvert år og er  på ca 750 000 kr. I 2018 ble fondet tilført ca. kr 1,6 mill. i tillegg etter utbetaling fra Havbruksfondet.

Det er krav om elektroniske søknader til næringsfondet, søknadskjema finner du her:

SØKNADSSKJEMA KOMMUNALT NÆRINGSFOND

 

Frister for å søke kommunalt næringsfond
Vi behandler næringsfondssaker 4 ganger i året og opererer med frister som vist under her. Sakene behandles i første næringsfondsstyremøte (formannskap + en representant fra Halsa næringsfornening) etter dette og i tråd med gjeldende saksbehandlerfrister internt i kommunen:

  • Vår: 15. februar og 1. mai
  • Høst: 1. september og 1. november

Endrede nasjonale og fylkeskommunale retningslinjer for bruk av næringsfond
Fra  2017 er det nye regler for bruk av næringsfond, disse finner du her (PDF, 245 kB).

 

Lokale vedtekter
Bedrifter, personer, organisasjoner og kommune kan søke næringsfondet om støtte til tiltak. Næringsfondet har egne vedtekter (PDF, 228 kB) som søknadene behandles i forhold til. Det er lurt å sette seg inn i dem før du søker.
 

altinn - Klikk for stort bilde

Elektroniske svar på vedtak
Svar på vedtak blir sendt ut via vårt elektroniske system. Brevet kan åpes i Altinn dersom du har registrert deg som mottaker av elekrtoniske brev. Les her mer om hvordan du registrerer dette. Dersom brevet ikke åpnes i Altinn, vil du motta det i posten noen dager senere. 

 

Fondet får nytt tilsagn fra Møre og Romsdal fylkeskommune i mars hvert år.

 

Kontaktinformasjon

Halsa kommune
Servicekontoret
E-post
Telefon 71 55 96 00
Ragnhild Godal (permisjon)
Leder kultur og næring
E-post
Mobil 918 06 446

Åpningstider

Halsa rådhus

Kontortid:  08:00 - 15:30
Telefontid: 09:00 - 15:00

 

Adresse

Halsa kommune
Rådhuset
Glåmsmyrvegen 23
6683 Vågland