Hoppid.no

Starte bedrift? Videreutvikle eller knoppskyte i eksisterende bedrift? Mobilisere i lokalsamfunnet? - Ta kontakt med våre Hoppid.no kontakter for rådgivning. 

Vi tar gjerne en prat rundt forretningsidéen din og bruker verktøy som LEAN-business og Osterwalder i utviklingsprosesser.

hoppid.no er en felles satsing i Møre og Romsdal og er et godt verktøy for å hjelpe den enkelte bedrift og bedriftsetablerer videre. hoppid.no staser også på utvikling av lokalsamfunn gjennom mobiliseringsprosjekter. hoppid.no i Møre og Romsdal tilbyr en rekke kurs for etablerere og bedrifter i ulike faser. 

hoppid.no samarbeider også med skolen gjennom entreprenørskap og gründercamp. Les mer om hoppid.no og ungt entreprenørskap.

hoppid.no fond
hoppid.no kontoret i Halsa har et fond på ca. kr 80 000 årlig som skal brukes til oppstartshjelp i en tidlig, første avklaringsfase ved etablering av bedrift. Det kan gis inntil kr 30 000 per etablerer til slikt som for eksempel forretningsplanlegging, markedsavklaringer, kompetanseheving, konsulenthjelp, etablererkostnader, etc.  Fondssøknad sendes via elektronisk skjema under her. Vi tar gjerne en etablerersamtale i forkant av en eventuell søknad.

 

ELEKTRONISK SØKNADSSKJEMA - HOPPID.NO-FOND

 

Kontaktinformasjon

Halsa kommune
Servicekontoret
E-post
Telefon 71 55 96 00
Ragnhild Godal (permisjon)
Leder kultur og næring
E-post
Mobil 918 06 446
Ingebrigt Henden
Jordbrukssjef
E-post
Mobil 915 45 786

Åpningstider

Halsa rådhus

Kontortid:  08:00 - 15:30
Telefontid: 09:00 - 15:00

 

Adresse

Halsa kommune
Rådhuset
Glåmsmyrvegen 23
6683 Vågland