Tilskuddsordninger Landbruk

Oversikt over de mest aktuelle tilskuddsordningene innen landbruk og søknadsdato/ frist. 

Tilskuddsordninger Skogbruk Fortløpende/ 1. okt
Skogfondsordningen Fortløpende/ 1. okt
Produksjonstilskudd (areal,husdyr og avløsertilskudd) 1. mars og 1. okt.
Regionalt Miljøtilskudd, jordbruksdrift 20. august
Tilskudd til avløsning ved sykdom Sykemeld. dato
Tidligpensjon Ved tinglyst skjøte
Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) Fortløpende
Tilskudd til drenering av dyrka jord Fortløpende
Utsiktsrydding i landbruket sitt kulturlandskap Ikke utlyst enda
Erstatning for sau drept av rovvilt 1. november
Erstatning ved avlingssvikt 31.oktober
Halsa kommune - Hoppid tilleggsnæringer Fortløpende
Halsa kommune - næringsfond Fortløpende
Innovasjon Norge - Landbruk (tilskudd og lån) Fortløpende
Innovasjon Norge søknadsskjema/ innlogging Fortløpende

Generell informasjon om landbruk og tilskuddsordninger:

Fylkesmannen i Møre og Romsdal    Landbruksdirektoratet    Miljødirektoratet    

       

Kontaktinformasjon

Ingebrigt Henden
Jordbrukssjef
E-post
Mobil 915 45 786
Erlend Snøfugl
Skogbrukssjef
E-post
Mobil 952 35 408

Åpningstider

Halsa rådhus

Kontortid:  08:00 - 15:30
Telefontid: 09:00 - 15:00

 

Adresse

Halsa kommune
Rådhuset
Glåmsmyrvegen 23
6683 Vågland