Landbruksdirektoratet - jord, skog, mm

Landbruksdirektoratet sine hjemmesider er en samleportal for eiendom, skog, miljø, produksjon, marked, erstatning, naturskade mm.   

Regionale tilskuddsordninger forvaltes av Fylkesmannen i Møre og Romsdal. 

Landbruksdorektoratet sine hjemmesider

Fylkesmannen i Møre og Romsdal - Landbruk

Kontaktinformasjon

Ingebrigt Henden
Jordbrukssjef
E-post
Mobil 915 45 786
Erlend Snøfugl
Skogbrukssjef
E-post
Mobil 952 35 408