Konsesjon og boplikt på landbrukseiendom

Ved erverv av eiendom må du søke konsesjon. Ved konsesjonsfritt erverv må du fylle ut egenerklæring om konsesjonsfrihet.  

Lov om konsesjon

Rundskriv M-3/ 2017 om konsesjon, priskontroll og boplikt

Konsesjon er nødvendig for å få tinglyst skjøte. Ved konsesjonspliktig erverv må du sende inn søknad om konsesjon  til kommunen. Gebyr for konsesjonsbehandling er kr. 1500 for enkle saker, og kr. 4.000 for andre saker. 

Enkelte erverv er unntatt konsesjon. Unntak og vilkår er listet opp i lov om konsesjon §4 og §5.  Er du i tvil om eiendommen er konsesjonspliktig kan du se areal i gardskart for aktuell eiendom. 

Ved konsesjonsfritt erverv må du sende inn Egenerklæring om konsesjonsfrihet  til kommunen, der du krysser av for en eller flere alternativer for konsesjonsfrihet.  

 

Kontaktinformasjon

Halsa kommune
Servicekontoret
E-post
Telefon 71 55 96 00
Ingebrigt Henden
Jordbrukssjef
E-post
Mobil 915 45 786

Åpningstider

Halsa rådhus

Kontortid:  08:00 - 15:30
Telefontid: 09:00 - 15:00

 

Adresse

Halsa kommune
Rådhuset
Glåmsmyrvegen 23
6683 Vågland