Leie av Halsahallen

Ved leie av halsahallen er det viktig at det sendes inn søknadsskjema, og at det ved evt. endringer blir gitt skriftlig beskjed til post@halsa.kommune.no.

Vi gjør oppmerksom på at treningstider fram til klokken 19:30 vil bli prioritert for de yngste aldersgruppene.

Faste leietakere må noen ganger påregne å måtte vike for konserter o.l.

Oppsigelse må skje minst 14 dager før treningen opphører.

Priser på utleie av Halsahallen.

 

Halltrening i gruppen aldersbestemte klasser opp til og med 16 år er gratis.

Hallen, trening med garderober                                           kr. 175,- pr. time

Hallen, idrettsarrangement med kjøkken                             kr. 275,- pr. time

Amfiet uten garderobe og kjøkken                                       kr. 600,- pr. gang

Kjøkken/vestibyle                                                                 kr. 120,- pr. gang

Miniatyrskytebane                                                                kr. 5.000,- pr. halvår

Leie som ikke dekkes av denne prisliste avtales i hvert enkelt tilfelle.

 

 

 Oversikt over ledig tid i Halsahallen

Utleie av Halsahallen 2019/2020
Utleie av Halsahallen 2019/2020
TIDSPUNKT MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG
15:00-15:30
15:30-16:00
16:00-16:30
16:30-17:00
17:00-17:30
17:30-18:00 Opptatt
18:00-18:30 Opptatt Opptatt Opptatt Opptatt Opptatt
18:30-19:00 Opptatt Opptatt Opptatt Opptatt Opptatt
19:00-19:30 Opptatt Opptatt Opptatt
19:30-20:00 Opptatt Opptatt Opptatt Opptatt Opptatt
20:00-20:30 Opptatt Opptatt Opptatt Opptatt Opptatt
20:30-21:00 Opptatt Opptatt
21:00-21:30
21:30-22:00

Kontaktinformasjon

Halsa kommune
Servicekontoret
E-post
Telefon 71 55 96 00

Åpningstider

Halsa rådhus

Kontortid:  08:00 - 15:30
Telefontid: 09:00 - 15:00

 

Adresse

Halsa kommune
Rådhuset
Glåmsmyrvegen 23
6683 Vågland