StikkUT

StikkUT er en årlig turkassetrim med turmål rundt omkring i kommunen. Turkassetrimmen starter 1. mai og varer til og med 31. oktober 2017, og ved hvert turmål er det kasse og bok.

 

Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal har egen StikkUT nettside hvor den elektroniske registreringen skjer. Her kan alle "samle" på turer både i sin egen kommune og i de andre medlemskommunene. 

Hva er StikkUT?

StikkUT er Friluftsrådet  Nordmøre og Romsdal, i samarbeid med medlemskommunene, sin satsing for å få flere folk ut på tur. Kristiansund kommune har valgt ulike turmål med variert vanskelighetsgrad. Turene skal være fra de lette (grønn løype) der alle kan ferdes trygt og det kreves ingen spesielle ferdigheter, til krevende turer (rød løype) for erfarne turgåere med god utholdenhet. Til alle turmålene er det skrevet gode turbeskrivelser og det er satt opp skilt som viser at det er StikkUt! tur, samt stedsskilt.