Badeplasser

Badeplasser i Halsa kommune

Oversikt over badevasskvaliteten – Halsa kommune 2019

 

Vasskvalitet for friluftsbad blir i hovedsak vurdert ut i frå innhaldet av tarmbakteriar

(termotolerante koliforme bakterier – (TKB) og intestinale enterokokker – (IE)). Dette er bakteriar som er teikn på avføring fra mennesker eller pattedyr. I dei europeiske normene (2006)  blir den bakteriologiske vasskvaliteten vurdert  og delt i tre tilstandsklasser:

Utmerket

God

Dårleg

<250 TKB pr. 100 ml.

250-500 TKB per 100 ml

> 500 TKB per 100 ml

<100 IE pr. 100 ml.

100-200 IE per 100 ml

> 200 IE per 100 ml

(Det er ulike grenseverdiar for ferskvatn og sjøvatn. Her er alt vurdert etter grenseverdiane som er for sjøvatn. Den er også strengare enn for ferskvatn.)

 

Resultater for badeplassene i Halsa:

Dato

4.juni

19.juni

8. juli

Bakterier

TKB

IE

TKB

IE

TKB

IE

Fjærvika

0

0

< 5

<5

< 5

5

Knarrbukta

0

2

 190

15

40

< 5

Valsøya

11

1

10

<5

55

5

Bottensanden

    3

8

95

45

15

< 5

Enge

8

3

<5

<5

175

< 5

Langkunesset

2

3

45

25

< 5

< 5

Prøvane er teke ut av Miljøretta helsevern og analysert av TrollheimsLab AS i Surnadal.