Den kulturelle spaserstokken

Gjennom statlig tilskudd og kommunale midler har vi et eget kulturprogram for seniorer i kommunen.

Det lages nytt program hvert år der vi søker profesjonalitet, variasjon og bredde.

Her finner du program for 2019

Den kulturelle spaserstokken er et spleiselag mellom Kulturdepartementet, Halsa kommune, Liatuns venner og egenandeler/billettinntekter.

Det er en bredt sammensatt gruppe som utgjør komiteen for Den kulturelle spaserstokken i Halsa:
- Halsa pensjonistforening, Rolf Maridal
- Valsøyfjord pensjonistforening, Eli Ohren
- Halsa eldreråd, Rolf Maridal
- Halsa folkeakademi, Jan Aasland
- Liatun, sykehjemmet og HIPS`s venner, Halldis Løvik
- Pleie- og omsorgstjenesten, Siri Sæterbø
- Folkehelsekoordinator, Trine Kristiansen Glåmen
- Nasjonalforeningen for folkehelsen, Tove Karin Halse Lervik
- Halsa Frivilligsentral, Tove Karin Halse Lervik
- Ragnhild Godal Tunheim, rådgiver næring og kultur i Halsa kommune (koordinator)

 

Har du ønsker og ideer?: Er du i målgruppen og har ønsker og ideer for tiltak i den kulturelle spaserstokken? Ta gjerne kontakt:

 

Kontaktinformasjon

Halsa kommune
Servicekontoret
E-post
Telefon 71 55 96 00
Ragnhild Godal (permisjon)
Leder kultur og næring
E-post
Mobil 918 06 446

Åpningstider

Halsa rådhus

Kontortid:  08:00 - 15:30
Telefontid: 09:00 - 15:00

 

Adresse

Halsa kommune
Rådhuset
Glåmsmyrvegen 23
6683 Vågland