Borgerlig vigsel

Fra 1. januar 2018 overtar kommunene ansvaret for borgerlige vigsler fra domstolene. Halsa kommune vil legge til rette for en fin tjeneste for de som ønsker borgerlig vigsel.

Tilbud om vigsel

Halsa kommune tilbyr nå borgerlig vigsel for kommunens innbyggere og personer som ikke er bosatt i Norge, men som fyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge.

Det er tilstrekkelig at én av brudefolkene er bosatt i kommunen for at plikten gjelder. Hvem som anses å være bosatt i kommunen følger av de alminnelige regler om folkeregistrering av bostedsadresse.

I Halsa kommune er det ordfører Ola Rognskog, varaordfører Ellbjørg Harriet Reiten og rådmann Anita Ørsal Oterholm som har myndighet til å vie brudefolk. 

 

Prøvingsattest

Før ekteskapet kan inngås må ekteskapsvilkårene prøves. Det vil si at det skal kontrolleres at de som skal gifte seg oppfyller vilkårene i ekteskapsloven. Det er folkeregistermyndigheten (skattekontoret) som prøver at ekteskapsvilkårene er oppfylt.

Er vilkårene oppfylt utstedes en prøvingsattest som er gyldig i fire måneder fra utstedelse.

Prøvingsattesten gis på bakgrunn av egenerklæring fra begge brudefolkene, forlovererklæring og eventuelle andre dokumenter (oppholdstillatelse/ dokumentasjon på skifte/ anerkjennelse av utenlandsk skilsmisse).

Skjemaer finnes på skatteetatens hjemmeside eller hos statlig blankettarkiv.

Når man har fått prøvingsattesten kan man ta kontakt med kommunen for å få fastsatt en tid for seremonien.

 

Tid og sted

Halsa kommune tilbyr vigsler i passende lokaler i kommunehuset på hverdager. Ønske om andre steder og tidspunkt kan fremmes, men det vil da være opp til ressurser og kapasitet om det lar seg gjennomføre. Om kunstneriske innslag planlegges, bes dette varslet på forhånd.

 

Hva koster det?

Vigselen er gratis mellom kl. 0900 - kl. 1500.

Ønsker du å legge seremonien til et tidspunkt eller et sted som krever mer tid av den kommunale vigsleren, må du regne med å dekke tilleggskostnader selv. Kostnadene vil vurderes i hvert enkelt tilfelle.

 

Kontakt

Henvendelser om borgerlig vigsel gjøres digitalt eller på epost til post@halsa.kommune.no. Dere kan også ta direkte kontakt med servicekontoret, Halsa kommune, Glåmsmyrvegen 23, 6683 Vågland.

 

Digitalt søknadsskjema

 

Lover og forskrifter

Ekteskapsloven

Forskrift om kommunale vigsler

Forskrift om registrering og melding av vigsel

Kontaktinformasjon

Halsa kommune
Servicekontoret
E-post
Telefon 71 55 96 00