Livsgledehjem

Halsa sykehjem ble i desember 2017 sertifisert til Livsgledehjem.

Et Livgledehjem er:

 • et hjem, hvor målet med omsorgsarbeidet er å bevare menneskeverdet og anerkjenne det unike og individuelle hos alle, uansett diagnose
 • et hjem som tilrettelegger for at den enkelte beboer får individuelt tilpassede aktiviteter og føler seg hjemme
 • et hjem som bringer årstidene inn, noe som igjen bidrar til realitetsorientering
 • et hjem hvor dyr er hjertelig velkommen for de som har glede av det
 • et hjem hvor man har det trivelig og dyrker den sunne galskapen
 • en arbeidsplass som har et system for å ivareta beboernes sosiale, kulturelle og åndelige behov
 • en arbeidsplass hvor alle ansatte jobber sammen som gode lagspillere for beboerens beste
 • en arbeidsplass hvor alle de ansatte kjenner til livsgledearbeidet, og jobber etter prinsippene for personsentrert omsorg
 • et fysisk og sosialt miljø som støtter opp om og er inkluderende for beboerne
 • et sted der generasjoner møtes og trives, og barn og unge er en naturlig del av hverdagen
 • et sted hvor pårørende og frivillighet er naturlige bidragsytere i hverdagen
 • en åpen del av lokalmiljøet, hvor mennesker ønsker å komme og være

For at vi skulle få dette sertifikatet måtte vi oppfylle ni kriterier som bidrar til å ivareta den enkelte beboers sosiale, kulturelle og åndelige behov. 

 

De ni livsgledekriteriene

 • Alle ansatte på sykehjemmet skal vite om hva sertifiseringsordningen er, og hva det innebærer
 • Virksomheten skal legge til rette for samarbeid med skoler, barnehager eller andre organisasjoner
 • Virksomheten skal legge til rette for at beboeren får komme ut i frisk luft en gang per uke
 • Virksomheten skal legge til rette for kontakt med dyr
 • Virksomheten skal legge til rette for at beboeren får mulighet til å opprettholde sine hobbyer og fritidssysler.
 • Virksomheten skal legge til rette for sang, musikk og kultur i hverdagen
 • Virksomheten skal legge til rette for å skape en hyggelig ramme rundt
 • Virksomheten skal legge til rette for god kommunikasjon med pårørende
 • Virksomheten skal legge til rette for å trekke årstidene inn som en naturlig del av sykehjemmets hverdag

Hvert år må sykehjemmet resertifiseres for å kunne få beholde tittelen Livsgledehjem.

Besøk gjerne facebooksiden vår!

Ønsker du mer informasjon om stiftelsen Livsglede for eldre finner du på deres hjemmeside.