Sykehjem

Halsa sykehjem tilbyr kort- og langtidsopphold til menneske som trenger heldøgns pleie og oppfølging i forbindelse med aldring, trening etter sykdom / operasjoner eller lindrende behandling ved alvorlig sykdom og død. Avlasting for menneske med særlig tyngende omsorgsoppgaver blir og gitt som korttidsplass ved Halsa sykehjem

Halsa sykehjem ligger på Liabø og er bygd sammen med Liatun omsorgsboliger. 

Sykehjemmet har 26 døgnplasser hvorav 6 av plassene er tilrettelagt for personer med demens.

 

 

Kontaktinformasjon

Halsa sykehjem somatisk avd.
Telefon 71 55 96 70
Gunhild Engeset Megård
Enhetsleder Pleie og Omsorg
E-post
Mobil 976 60 283
Siri Sæterbø
Fagleder sykeheim
E-post
Mobil 469 24 599