Kreftkoordinator

Mange av de som opplever å få diagnosen kreft eller annen alvorlig sykdom, kan ha behov for å kontakte en person som kan gjøre hverdagen litt enklere. 

Kreftkoordinator i kommunen kan være til hjelp med dette.

Tilbudet er et lavterskeltilbud, så det kreves ingen henvisning for å ta kontakt.  Alle kan ta kontakt; pasient, pårørende og helsepersonell. 

Kontaktperson:

Bjørg Mary Botten Henden

Kan kontaktes via hjemmesykepleiens telefon: 97165867, her kan du ta kontakt og gjøre avtale om at kreftkoordinator ringer deg tilbake om hun ikke er tilstede. Eller du kan ta kontakt på epost; bjorg-mary.henden@halsa.kommune.no Viktig at du ikke sender sensitive opplysninger.

Har kontordager onsdager like uker. 

 

Hva kan kreftkoordinator gjøre?

- Kreftkoordinator er en person som koordinerer tilbud til deg som har, eller har hatt kreft og dine pårørende.

- Er tilgjengelig for pasient og pårørende som trenger råd eller noen å snakke, med i alle faser av sykdommen.

- Koordinerer tjenester mellom NAV, fastlege, spesialisthelsetjenesten, hjemmesykepleien og palliativt team.

 

På kreftforeningens hjemmesider kan du finne ut mer hvordan en kreftkoordinator jobber. Du finner siden her.

 

Dialog-/ kreftkafe:

Brukerstyrt tilbud for kreftpasienter og pårørende.

Kafeen er en arena for erfaringsutveksling med fokus på metoder for mestring av sykdom, og hvor helsepersonell er tilgjengelig for å svare på spørsmål, gi råd og veiledning. Pasienter og pårørende bestemmer selv hvilke tema som kal tas opp.

Kafeen arrangeres første onsdag hver måned fra klokken 13.00 - 15.00, i lokalene til Kristiansund Sanitetsforening i Hagb Brinchmannsv 27.

Ta kontakt med Kreftkoordinator hvis du ønsker mer informasjon om tilbudet.

 

Kontaktinformasjon

Bjørg Mary Henden
Kreftsykepleier
E-post
Telefon 916 91 770