Demenskoordinator

Demenskoordinatoren gir deg informasjon og veiledning om demens.

Hva gjør en demenskoordinator?

  • Kan komme til hjemmet og kartlegge funksjonsvikt og hjelpebehov.
  • Samarbeide med fastlegen ved utredning av demens
  • Koordinerer oppfølging fra områdegeriatrisk team ved Kristiansund sykehus.
  • Veiledning til pårørende og helsepersonell både i hjemmet og på institusjon.
  • Arrangerer pårørendeskole i samarbeid med Halsa demensforening Nasjonalforeningen for folkehelsen
  • Arrangerer aktivitetsvennkurs i samarbeid med Halsa demensforening Nasjonalforeningen for folkehelsen.
  • Samarbeider tett med annet helsepersonell som leger, institusjon, hjemmesykepleien og dagsenter for personer med demens.

 

Kontaktperson: Bjørg Randi Sallaup Halse Geriatrisk sykepleier

Kontaktes på telefon Halsa sykehjem: 715 59 670. Her kan du gjøre avtale om at geriatrisk sykepleier ringer deg tilbake om hun ikke er tilstede. 

Det er også mulig å ta kontakt på e-mail. Viktig at du ikke sender sensitive opplysninger.

Hvem kan ta kontakt?

Enkeltpersoner, pårørende, bekjent, venner, andre.

Alle i helse- og omsorgstjenesten, inkludert leger

 

Lenker:

nasjonalforeningen.no

aldringoghelse.no

helsenorge.no

helsedirektoratet på facebook

Demensplan 2020

Kontaktinformasjon

Halsa sykehjem somatisk avd.
Telefon 71 55 96 70
Bjørg Randi Sallaup Halse
Geriatrisk sykepleier
E-post