Psykisk helse

Psykisk helsearbeid er en del av det kommunale helsetjenestetilbudet for barn, unge og voksne.

Tilbud for deg som opplever livskrise, psykiske helseutfordringer, psykisk sykdom og/eller rusproblematikk.

Psykisk helsearbeid arbeider både med forebygging, behandling og koordinering, og har som hovedfokus å styrke den enkeltes opplevelse av mestring.

Tjenesten inngår i tverrfaglig samarbeid som omfatter barn, unge og voksne.

For å få tjenesten må du være bosatt eller oppholde deg i kommunen. Tjenesten er gratis.

Kontorlokaler

Psykisk helsearbeid har kontor i Halsa Rådhus

Åpningstid

Åpent på hverdager mellom klokka 08:00-15:30

Ved øyeblikkelig hjelp eller hvis du har behov for hjelp utenom kommunens åpningstid, må du ta kontakt med legevakt.

Kontaktinformasjon

Du kan ta kontakt selv eller du kan henvises av lege eller andre personer og instanser. Ved henvendelse tilbys det raskt hjelp i form av en vurderingssamtale/førstegangssamtale.

 

Hjelpetelefoner
Mental Helse
telefon 116 123

Kirkens SOS
telefon 815 33 300

Bekymringstelefonen Vokne for Barn
telefon 810 03940

Nordmøre Krisesenter
telefon 71 67 62 33

 

Fra 01.01.2020 blir Hemne kommune del av nye Heim kommune. I Heim kommune vil psykisk helse og rus bli en felles tjeneste under Helse og Mestring, avdeling Kyrksæterøra. Vi vil være lokalisert både på Kyrksæterøra og på Liabø, med hovedsete på Kyrksæterøra. Tjenesten vil bestå av et tverrfaglig team på åtte personer. Vi gir et tilbud til alle med livsutfordringer, psykiske vansker og/eller vansker med rus i alle aldersgrupper. Man kan selv ta kontakt for oppfølgning. Kontaktinformasjon blir etter hvert gjort tilgjengelig på hjemmesidene til Heim kommune. Inntil videre viser vi til kontaktinformasjon her på hjemmesiden. Ved eventuelle spørsmål angående sammenslåing av tjenesten, ta kontakt med seksjonsleder.  

De ansatte i tjenesten vil være:

  • Kristine Vitsø Bratset, seksjonsleder, tlf. 48 19 98 68.
  • Trine Sæther Sødahl, fagleder og psykologspesialist klinisk voksenpsykologi.
  • Ane Aarvaag, psykolog i spesialisering klinisk barne- og ungdomspsykologi.
  • Anne Mette Strand, klinisk sosionom.
  • Mari Moen Tjørstad, psykiatrisk sykepleier, kognitiv terapeut
  • Rigmor Hansen, helsefagarbeider med videreutdanning i psykisk helse.
  • Brit Flåteplass, psykiatrisk sykepleier.
  • Hilde Stolsmo, vernepleier.
  • Anne Kristine Stolsmo, psykiatrisk vernepleier.

Kontaktinformasjon

Mari Moen Tjørstad
Fagkoordinator/Psykiatrisk sykepleier
E-post
Mobil 941 30 165
Ane Aarvaag
Kommunepsykolog
E-post
Mobil 480 94 250

Åpningstider

Halsa rådhus

Kontortid:  08:00 - 15:30
Telefontid: 09:00 - 15:00

 

Adresse

Halsa kommune
Rådhuset
Glåmsmyrvegen 23
6683 Vågland