Pasientrettigheter

Pasientrettighetsloven beskriver hvilke rettigheter du som pasient har i den kommunale- og omsorgstjenesten, spesialisthelsetjenesten, tannhelsetjenesten og hos private som tilbyr helse- og omsorgstjenester.