Parkeringskort for forflytningshemmede

 

Hvem kan søke?

Tilbudet er i første rekke beregnet for forflytningshemmet fører av motorvogn, men forflytningshemmet passasjer med særlig behov for parkeringslettelse kan også søke.

Slik søker du:

Du søker ved å fylle ut søknadsskjema.

Søknaden har to deler:

1. Du må selv fylle ut "søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede"

2. Fastlegen din skal fylle ut skjemaet legeerklæring.

Husk å legge ved et passbilde av nyere dato. Alle felt i søknaden må fylles ut.

Kopi av førerkort, dersom søker er over 75 år.

Hvor skal søknaden sendes?

Søknaden sendes til Halsa kommune, servicekontoret, Glåmsmyrvegen 23, 6683 Vågland eller kom innom servicekontoret.

Behandling av søknad

Søknaden behandles ved servicekontoret.

 
 
Skjemaene kan også fås ved henvendelse til servicekontoret, telefon 71 55 96 00.

 

 

Forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Kontaktinformasjon

Halsa kommune
Servicekontoret
E-post
Telefon 71 55 96 00
Heidrun Holsetstuen
Sekretær
E-post
Telefon 71 55 96 00

Åpningstider

Halsa rådhus

Kontortid:  08:00 - 15:30
Telefontid: 09:00 - 15:00

 

Adresse

Halsa kommune
Rådhuset
Glåmsmyrvegen 23
6683 Vågland