Legevakt

Halsa kommune har legevaktsamarbeid med Aure og Smøla (HAS-samarbeidet).

Telefon: 116 117

Åpningstider

  • Åpningstider fra 16 – 08 hverdager.
  • Fra 01.06-31.08 åpner legevakta kl 15.
  • Åpent hele døgnet i helgene.

Ved vanlige henvendelser i kontortida der det ikke står om liv eller død, skal man ringe Halsa legekontor på telefon 71 55 96 50.

Ved å ringe 116 117  kommer en til legevaktsentralen i Kristiansund. Spesialsykepleier/lege ved legevaktsentralen vil vurdere behov for legehjelp og om man skal ha ambulansetransport eller annen transport til legevakt.

 

Ved livstruende- sykdom / skade, skal du alltid ringe 113.