Legetjeneste

Ved livstruende sykdom eller skade, ring 1-1-3

 

Halsa Legekontor

Besøksadresse:
Halsa legekontor
6683 Vågland

Kontortid: Hverdager 08:00 - 15:30

Telefontid: Hverdager 08:00 -11:00 og 13:00 - 14:00

Telefon: 71 55 96 50

 

Halsa legekontors hjemmeside

Bestill time på nett og sms

legekontor@halsa.kommune.no

 

Oppgaver
Pasientbehandling og legevakt
Medisinsk tilsyn med sykehjemspasientene, smittevern, miljørettet helsevern, medisinsk ansvarlig for sykehjem, helsestasjon og hjemmesykepleie.

Forskrift om fastlegeordningen i kommunene

 

Pris på tjenesten
Du betaler egenandel.

Egenandel etter gjeldende norske satser, samt at en må betale for forbruksmateriell.

Informasjon om egenandel
Informasjon om pasientreiser

 

Kommunal øyeblikkelig hjelp 

KAD er et allmennmedisinsk tilbud til pasienter som har behov for observasjon, behandling og tilsyn, men som ikke har behov for å innlegges i sykehus. Tilbudet utgjøre et kommunalt før og istedenfor innleggelse i sykehus. Før innleggelse på SIO skal pasienten være tilsett og undersøk av lege, og det skal foreligge en behandlingsplan.

Per i dag har Halsa kommune et interkommunalt samarbeid med Rennebu, Meldal, Surnadal, Rindal, Hemne, Orkdal, Skaun, Agdenes, Snillfjord, Hitra, Frøya og Halsa. Sengeposten ligger på Orkdal Sjukehus

Kommunal øyeblikkelig hjelp - Sengepost SIO

Kontaktinformasjon

Halsa legekontor
E-post
Telefon 71 55 96 50
Lege
E-post
Telefon 71 55 96 50