Legetjeneste

Halsa legekontor

Besøksadresse:
Halsa legekontor
6683 Vågland

Kontortid: Hverdager 08:00 - 15:30

Telefontid: Hverdager 08:00 -11:00 og 13:00 - 14:00

Telefon: 71 55 96 50

Halsa legekontors hjemmeside

Bestill time på nett og sms

legekontor@halsa.kommune.no

Fastlegen
Fastlegen skal være tilgjengelig for sine pasienter og prioritere disse foran personer som ikke står på legens liste.

 

Forskrift om fastlegeordningen i kommunene

 

Alle som har behov for øyeblikkelig hjelp, får hjelp når situasjonen tilsier det.

 

Oppgaver
Pasientbehandling og legevakt
Medisinsk tilsyn med sykehjemspasientene, smittevern, miljørettet helsevern, medisinsk ansvarlig for sykehjem, helsestasjon og hjemmesykepleie.

 

Pris på tjenesten
Du betaler egenandel.

Egenandel etter gjeldende norske satser, samt at en må betale for forbruksmateriell.

 

Informasjon om egenandel
Informasjon om pasientreiser

 

Legevakt
Halsa kommune har legevaktsamarbeid med Aure og Smøla (HAS-samarbeidet).

Legevaktsamarbeidet gjelder i tidsrommet:

klokken 15:30 - 08:00 på hverdager, samt lørdag, søndag og helligdager.

HAS-samarbeidet har tilgang til ambulansebåt, Øyvakt.

 

Legevakt, ring 116 117 

 

Ved Livstruende sykdom eller skade, skal du alltid ringe 113.

 

Kommunal øyeblikkelig hjelp - Sengepost SIO

Kontaktinformasjon

Halsa legekontor
E-post
Telefon 71 55 96 50
Kjell Ivar Helgestad
Lege
E-post
Telefon 71 55 96 50