Trygghetsalarm

Halsa kommune tilbyr leie av trygghetsalarm-

 

Leie av trygghetsalarm er et ledd i flere hjelpetiltak for hjemmeboende og utlån skjer over et begrenset tidsrom etter en behovsvurdering.

Pris
Halsa kommune tar en egenandel for leie av trygghetsalarm
Priser for leie av trygghetsalarm