Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleien gir hjelp og veiledning igjennom hele døgnet til personer med nedsatt funksjonsevne, eldre og syke som bor hjemme.

Søk hjemmesykepleie

Last ned skjemaet, fyll ut de nødvendige opplysningene og send det til Halsa kommune, Rådhuset, Glåmsmyrvegen 23, 6683 Vågland.

Hva får du?

  • Hjelp til medisiner og medisinske prosedyrer
  • Daglig stell
  • Sårbehandling
  • Veiledning om kosthold og helsespørsmål
  • Hjelp til å stå opp og legge deg
  • Toalettbesøk
  • Pleie ved livets slutt
  • Veiledning og opplæring slik at du kan mestre oppgaver på egenhånd (dosere medisiner, skifte stomi osv.)
  • Veiledning til pårørende

 

Krav til søker

Du må ha hjelpebehov som skyldes sykdom eller nedsatt funksjonsevne.

 

Hva koster det?

Hjemmesykepleie er gratis.

 

Hva skjer videre?

Når du søker om helse- og omsorgstjenester vil saksbehandlerteamet i kommunen behandle søknaden.

Kontaktinformasjon

Hjemmesykepleien
Vakttelefon
Mobil 971 65 867
Hilde Betten
Fagleder Hjemmesykepleien
E-post
Mobil 908 00 740

Adresse

Halsa kommune
Rådhuset
Glåmsmyrvegen 23
6683 Vågland