Hjemmehjelp

Hjemmehjelp er et tilbud til personer som er avhengig av hjelp og praktisk bistand i hverdagen på grunn av sykdom, nedsatt funksjonsevne, alder eller andre årsaker.

Søk hjemmehjelp

Her søker du hjemmehjelp (PDF, 25 kB)

Last ned skjemaet, fyll ut de nødvendige opplysningene og send det til Halsa kommune, Rådhuset, Glåmsmyrvegen 23, 6683 Vågland.

I skjemaet beskriver du dine hjelpebehov og hvilke tjenester du trenger. Koordinerende team vurdere søknaden din og finner det helsetilbudet som passer for deg.

Praktisk bistand kan for eksempel være:

  • Rengjøring av bruksrom som begrenser seg til soverom, kjøkken, stue, entre, bad og toalett
  • Støvsuging og vasking av rom som er i daglig bruk
  • Støvtørking på lett tilgjengelige flater
  • Små innkjøp i nærbutikk
  • Vask av tøy i hjemmet
  • Vedbæring, fylle parafin
  • Søppeltømming

Pris
Kommunen tar en egenandel for å utføre tjenesten.

Halsa kommune har en abonnementsordning og timepris.

Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester
Priser for hjemmehjelp

Kontaktinformasjon

Hjemmesykepleien
Vakttelefon
Mobil 971 65 867
Hilde Betten
Fagleder Hjemmesykepleien
E-post
Mobil 908 00 740