Hjemmehjelp

Hjemmehjelp kan tilbys personer som ikke selv er i stand til å utføre praktiske gjøremål i hjemmet.

 

Pris
Kommunen tar en egenandel for å utføre tjenesten.

Halsa kommune har en abonnementsordning og timepris.

Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester
Priser for hjemmehjelp

Kontaktinformasjon

Hjemmesykepleien
Telefon 71 55 96 60
Hilde Betten
Fagleder Hjemmesykepleien
E-post
Mobil 908 00 740