Tuberkoloseundersøkelse

Kommer du fra land der tuberkulose er utbredt, har du plikt til å gjennomgå tuberkuloseundersøkelse, da sykdommen kan være livstruende uten behandling.

Hvem har plikt til å gjennomgå tuberkuloseundersøkelsen

  • personer som skal oppholde seg mer enn 3 måneder i Norge.
    Personer som må ha oppholdstillatelse, registreringsbevis eller oppoldskort og som kommer fra land der tuberkulose er utbredt
  • flyktninger og asylsøkere som kommer fra land med høy forekomst av tuberkulose
  • personer som skal arbeide i helse– og omsorgstjenesten, som lærere eller i andre stillinger der de har kontakt med barn, og som i løpet av de siste tre årene har kommet fra eller har oppholdt seg minst tre måneder i land der tuberkulose er utbredt

 

Tuberkuloseundersøkelsen

  • tuberkulintest (hudprøve)
  • røntgenfotografering av lungene 
  • eventuelt en blodprøve

 

Besøksadresse
Halsa helsestasjon
Rådhuset, Liabøen
6683 Vågland
 

Åpningstider
Mandag - fredag, klokken 08:00 - 15:00

 

Priser
Gratis

 

Referanser

Kontaktinformasjon

Turid Anita Gjerstad
Helsesøster
E-post
Mobil 468 85 195

Adresse

Halsa helsestasjon
Rådhuset
Glåmsmyrvegen 23
6683 Vågland