Reisevaksinering

Helsestasjonen tilbyr reisevaksinering og reisemedisinsk rådgivning.

 

Hvilken type vaksine du trenger, avhenger av reisemål, type og varighet av reisen og den epidemiske situasjonen til enhver tid.

I tillegg må din helsetilstand, alder og tidligere vaksinasjonsstatus vurderes. For å få optimal effekt av vaksinasjon bør man i mange tilfeller starte i god tid før avreise.

Generelt bør alle være vaksinert mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt. Voksne som er grunnvaksinert bør ta en dose oppfriskningsdose hvert 10. år.

 

Besøksadresse
Halsa helsestasjon
Rådhuset, Liabøen
6683 Vågland

 

Åpningstider
Mandag - fredag, klokken 08:00 - 15:00
 

Priser
Den reisende får tilsendt faktura i etterkant av vaksineringen

 

Referanser

 

Kontaktinformasjon

Turid Anita Gjerstad
Helsesøster
E-post
Mobil 468 85 195