Fysioterapi for barn

Barn og unge som av ulike grunner trenger fysikalsk behandling kan få hjelp av fysioterapeut. Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege for å få time.

 

 

 

Kontaktinformasjon

  • Besøksadresse: Helsestasjonen, Glåmsmyrvegen 23, 6683 Vågland
  • Foreldre kan ta direkte kontakt, eller barnet kan henvises fra helsesøster, lege, kiropraktor, manuellterapeut, barnehage, skole og andre instanser.

 

Barnefysioterapeutene tilbyr

  • Undersøkelse og vurdering av henviste barn med igangsettelse av relevante tiltak.
  • Hjelp til utvelgelse, søknad og tilpasning av bevegelses- og treningshjelpemidler, samt ortopediske hjelpemidler.
  • Rådgivning/veiledning og informasjon til foresatte og samarbeidspartnere.
  • Fysioterapeutene behandler barna hver for seg eller i gruppe. Behandling kan gis på helsestasjonen, i hjemmet, i barnehagen eller på skolen.
  • Fysioterapeutene samarbeider med flere faggrupper ved helsestasjonen og skolehelsetjenesten.

 

Les mer om fysioterapi på Helsenorge.no.

 

Kontaktinformasjon

Mari Jakobsen Solberg
Fysioterapeut
Mobil 997 70 480