Forebygging og rehabilitering

Du kan få tilbud om rehabilitering hvis du har fått nedsatt funksjonsevne på grunn av alderdom, sykdom eller skade.

 

 

Søk om rehabilitering


Søk om rehabilitering ved å bruke søknadsskjemaet her for  helse- og omsorgstjenester (PDF, 3 MB)

 

Hva får du?

 

Rehabilitering og hverdagsrehabilitering er tidsavgrenset .Dine mål vil stå sentralt. Rehabilitering starter alltid med spørsmålet «Hva er viktig for deg?»

Rehabilitering kan omfatte oppfølging av fysioterapeut, ergoterapeut, aktivitør, sosionom, lege, sykepleier og hjemmetrener.

Målet er at du skal få best mulig funksjonsevne, føle mestring og selvstendighet i hverdagen, og kunne delta sosialt og i samfunnet.

Du kan få tjenesten i ditt eget hjem, i nærmiljøet, på et senter eller en institusjon, avhengig av behov og komplikasjoner. 

 

Krav til søker

 

Du har fått nedsatt funksjonsevne og mestrer ikke lenger din hverdag som før.

Det kan for eksempel gjelde personlig stell, matlaging, rengjøring, deltakelse i sosiale sammenhenger, skole eller andre aktiviteter.

 

Hva koster det?

 

Rehabilitering er gratis.

Tilbud hos fysioterapeut med driftsavtale eller fysioterapi i hjemmet kan omfatte egenandel. 

 

Hva skjer videre?

 

Når du søker helse- og omsorgstjenester er det søknadskontoret som behandler søknaden.