Folkehelse

I Halsa vil vi utvikle et samfunn som stimulerer til sunn livsstil, fremmer felleskap, trygghet og deltakelse. Vi ønsker å utjevne sosiale forskjeller gjennom tidlig intervensjon. Folkehelsearbeid er en kontinuerlig prosess, som skal forankres på politisk plan og som er med i visjoner og mål for alle enhetene. Vi ønsker et helsefremmende samfunn der barn og unge, voksne og eldre har en god helse.

 

Folkehelse defineres i folkehelseloven som; befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning. Folkehelsearbeid kan sees på som; samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade og lidelse, og som beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen.

Folkehelse skal drives på alle nivåer i kommunen og ikke bare i helsesektoren. Kommunen har plikt til å legge til rette for at befolkninga skal ta de sunne valgene i livet, men individet selv har også et stort ansvar for egen helse.

Kontaktinformasjon

Trine Glåmen
Folkehelsekoordinator
E-post
Mobil 905 74 443

Adresse

Halsa sykeheim
Glåmsmyrvegen 16
6683 Vågland