Døgnåpne vakttjenester

De tresiffrede telefonnumrene skal kun brukes til øyeblikkelig hjelp. Dersom situasjonen ikke er akutt skal politiet kontaktes på telefon 02800.  Denne telefonen er også døgnbemannet, men kan ha noe lengre svartid dersom operasjonssentralen er opptatt med akutte hendelser.