NAV Halsa

Ved NAV Halsa får du både kommunale og statlige tjenester

Kommunale tjenester

  • Økonomisk sosialstønad (etter lov om sosiale tjenester)
  • Opplysning, råd og veiledning
  • Gjeldsrådgivning
  • Midlertidig husvære for vanskeligstilte
  • Kvalifiseringsprogrammet
  • Husbankens tilskudd til etablering og utbedring av bolig
  • Boligsosial arbeid

 

Statlige tjenester

Komplett oversikt over statlige tjenester finner du på www.nav.no

Noen av disse områdene er samlet i egne forvaltningsenheter. NAV Halsa kan bistå deg i å finne riktig enhet.