NAV Halsa

Ved NAV Halsa får du både kommunale og statlige tjenester

Kommunale tjenester

  • Økonomisk sosialstønad (etter lov om sosiale tjenester)
  • Opplysning, råd og veiledning
  • Gjeldsrådgivning
  • Midlertidig husvære for vanskeligstilte
  • Kvalifiseringsprogrammet
  • Husbankens tilskudd til etablering og utbedring av bolig
  • Boligsosial arbeid

 

Statlige tjenester

Komplett oversikt over statlige tjenester finner du på www.nav.no

Noen av disse områdene er samlet i egne forvaltningsenheter. NAV Halsa kan bistå deg i å finne riktig enhet.

 

 

Kontaktinformasjon

NAV Halsa
E-post
Telefon 55 55 33 33
Guri Reiten
Veileder
E-post
Telefon 55 55 33 33
Guri Reiten
Veileder boligsosialt arbeid - Veileder NAV
E-post
Telefon 948 54 644
Kirsten Haltbakk
Veileder
E-post
Telefon 55 55 33 33
Ola Sødahl
Leder NAV
E-post
Telefon 55 55 33 33
Mobil 916 62 508
Ove Korsnes
Veileder
E-post
Telefon 55 55 33 33

Åpningstider

Mandag  10.00 – 14.00  

Tirsdag    Stengt               

Onsdag   10.00 – 14.00   

Torsdag  Stengt                

Fredag    10.00 – 14.00   

Åpent for timeavtaler alle dager

Adresse

NAV Halsa
Glåmsmyrvegen 23
6683 Vågland