Kommunal bolig

Du kan søke om å leie kommunal bolig om du ikke klarer å skaffe deg en egnet bolig selv eller trenger særlig tilpasning på grunn av alder, bevegelses- eller utviklingshemning.

Dette kan du søke om

Oppfyller du kravene vil du få tilbud om leie av en kommunal bolig. Du blir satt på venteliste dersom vi ikke har en ledig egnet bolig. Boligene har ulik standard og størrelse. Kommunen tilbyr også tilrettelagte og bemannede boliger.
 

Krav til søker

For å søke kommunal bolig må du:

 • ha lovlig oppholdstillatelse i Norge
 • ha vært folkeregistrert i Halsa kommune i to år (unntak for flyktninger som skal bosettes for første gang i Halsa, etter avtale mellom Den norske stat og Halsa kommune)
 • ha fylt 18 år
 • være uten bolig nå eller at nåværende leieforhold opphører innen 6 måneder uten mulighet for fornyelse
 • være økonomisk vanskeligstilt
 • ikke være i stand til å skaffe deg bolig på annen måte
 • trenge en tilpasset bolig og ikke være i stand til å skaffe deg bolig på annen måte

Hvis du oppfyller grunnvilkårene til å få kommunal bolig, vil kommunen gjøre en prioritering mellom de søkerne som har størst behov. Det er derfor ikke sikkert at du vil få kommunal bolig selv om du oppfyller grunnvilkårene.
 

Dette koster det

 • Husleien er basert på det som til enhver tid er gjengs leie. Dette varierer med størrelse og beliggenhet
 • Husleie for omsorgsboliger er vedtatt av kommunestyret og har en fast pris uavhengig av størrelse og beliggenhet
 • Kommunale leietakere kan søke statlig bostøtte. Dette kan gi deg lavere boutgifter
 • Vi krever ikke depositum
   

Slik søker du om å leie kommunal bolig

 

Du søker elektronisk. Om du trenger hjelp med å fylle ut søknaden, kan du ta kontakt med servicekontoret.

Søknadsskjema

 

Har du spørsmål i forhold til omsorgsboliger, ta kontakt med Hilde Betten.

Har du spørsmål i forhold til tilpasning, ta kontakt med Guri Reiten

Har du spørsmål i forhold til leie av kommunal leilighet, ta kontakt med Bente Normann Løvik

Dette skjer videre

 • Vi behandler søknaden så snart som mulig.
 • Vi vurderer om du oppfyller grunnvilkårene for kommunal bolig. Er det flere søkere enn ledige boliger, må vi prioritere mellom søkerne med størst behov.
 • Du får tilsendt et skriftlig svar som beskriver hva slags bolig du har fått og hvem du kan kontakte om du har spørsmål. 
 • Leieavtalen inngår du med Halsa kommune. Den varer i tre år og kan forlenges dersom du fortsatt oppfyller grunnvilkårene for å leie kommunal bolig. Tidspunkt for signering og utlevering av nøkler må avtales med Halsa kommune på forhånd.

 

Klage

Du kan klage innen tre uker fra du mottar vedtaket. Klagen må inneholde begrunnelse for klagen og eventuelle nye opplysninger og dokumentasjon. 

Klagen sendes på e-post til: postmottak@halsa.kommune.no eller 

Halsa kommune
Rådhuset
Glåmsmyrvegen 23
6683 Vågland

Kontaktinformasjon

Bente Normann Løvik
informasjonssjef
E-post
Mobil 478 87 220
Guri Reiten
Veileder
E-post
Telefon 55 55 33 33
Hilde Betten
Fagleder Hjemmesykepleien
E-post
Mobil 908 00 740