Returordning for fritidsbåter

Fra 1. oktober 2017 gjelder ny returordning for fritidsbåter (med unntak av aluminiumsbåter) som skal til gjenvinning. Kommunene har nå plikt til å tilby gratis mottak av båter under 15 fot, uten motor.

Kjøl og ballast i metall inngår ikke i ordningen. Båteier får etter søknad 1000 kr etter at båten er levert til et godkjent mottak. Båteier må selv sørge for å få refundert 1000 kroner fra Miljødirektoratet. Dette er ikke en pant, men et bidrag til båteiere for å få fart på innsamlingen og stimulere til innlevering av båter. Avfallsmottaker må  skrive under på det skjemaet som båteier deretter sender inn til miljødirektoratet. Skjemaet er tilgjengelig ved mottaket eller du kan skrive det ut her før levering.

I Halsa kommune kan båter under 15 fot leveres miljøstasjonen på Liabø

Godkjente private anlegg plikter også å ta imot større båter opp til 49 fot. Her skal båtene under 1100kg være gratis å levere. Det er mulig å levere fritidsbåter under 50 fot direkte til Stena Recycling i Kristiansund. Ring for å avtale levering på tlf. 715 88 780.

Kommunene har ikke ansvar eller plikt til å ta imot båter over 15 fot. Veier båten mer enn 1,1 tonn kan mottaker kreve betaling for overstigende vekt.

 

Noen definisjoner og forklaringer:

  • Båter: Alt fra kajakk, kano og båter opp til 15 meter.
  • Fritidsbåter: Dersom båten er registrert i næringsøyemed er den ikke omfattet av ordninga, for eksempel fiskefartøy.
  • Fot og meter: 15 fot = 4,57 meter, 15 meter = 49,21 fot.
  • Motor: Kommunenes mottaksplikt gjelder ikke for båter med innenbordsmotor. Har båten innenbordsmotor, må den leveres til godkjent anlegg (private behandlere).
  • Aluminiumsbåt: Forskriften gjelder ikke aluminiumsbåter, da det finnes et velfungerende marked for metallgjenvinning.

Kontaktinformasjon

Halsa kommune
Servicekontoret
E-post
Telefon 71 55 96 00
Lars Wiik
avdelingsingeniør
E-post
Mobil 906 62 988